Về việc xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình

Thứ sáu, 08 Tháng 8 2014 06:21

Hỏi/Đề nghị giải đáp: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn tỉnh Quảng Nam dự kiến đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc. Đại diện đơn vị, ông Võ Nguyên Vương (vonguyenvuong@...) đề nghị giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc quản lý dự án đầu tư xây dựng khi thực hiện công trình này.

Nội dung câu hỏi:Về việc xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực : Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng xây dựng

Theo phản ánh của ông Vương, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn tỉnh Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Việc cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc sẽ sử dụng 100% kinh phí lấy từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (được trích lập từ hoạt động dịch vụ tư vấn thiết kế của Viện). Nguồn vốn này không có trong danh mục “Nguồn vốn đầu tư” được xác định theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ông Vương hỏi, đơn vị của ông có được áp dụng tương tự như nguồn vốn đầu tư là “Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước” theo điểm b, khoản 1, Điều 2 Nghị định 12/2009/NĐ-CP nêu trên không? Đơn vị có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh kế - kỹ thuật, Kế hoạch đấu thầu... cho công trình này không?

Trả lời: Ông Bùi Trung Dung, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình làm tăng tài sản của tổ chức có sử dụng nguồn vốn của tổ chức sự nghiệp kinh tế của Nhà nước thì đơn vị phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 71/2013/NĐ-CP đã quy định "Nghị định này quy định việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ".

Trình tự quản lý dự án thì tuân thủ theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP như nêu trên được cập nhật trong tình huống tại khóa học quản lý dự án.

 

Banner-right

Công trình tiêu biểu

DỊCH VỤ NỔI BẬT

Cung cấp cáp Cu/KLPE/PVC- W3*70spmm

Cung cấp cáp Cu/KLPE/PVC- W3*70spmm

Tháng 1/2013 công ty TNHH Winpower hoàn thành dự án...

Cung cấp lắp đặt máy phát điện Diesel VG480FWD

Cung cấp lắp đặt máy phát điện Diesel VG480FWD

Tháng 08/2010 công ty TNHH Winpower thực hiện cung cấp...

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Câu hỏi của bạn Trịnh Đình Đông tại hòm thư...

Tư vấn thẩm tra dự toán

Tư vấn thẩm tra dự toán

Công ty X trong đăng ký kinh doanh gồm: Hoạt...

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

AVTI1                        an-phu-thinh                             micen                            tayho hausing                           1374719935banner                    

Scroll to Top