Print trang này

Cung cấp cáp Cu/KLPE/PVC- W3*70spmm

Thứ năm, 14 Tháng 8 2014 06:09

Tháng 1/2013 công ty TNHH Winpower hoàn thành dự án cung cấp cáp Cu/KLPE/PVC- W3*70spmm và Cung cấp cáp Cu/KLPE/PVC- W3*240spmm do chủ đầu tư là Công ty CP Công nghệ và Giải pháp cơ bản với tổng giá trị khoảng 448.935.663 VNĐ